Điểm thưởng dành cho bibobietboi

 1. 10
  Thưởng vào: 30/8/15

  Tôi Rất Thích Điều Này

  Your messages have been liked 25 times.

 2. 10
  Thưởng vào: 6/6/15

  Tiếp Tục Phong Độ Nhé !

  You've posted 150 messages. I hope this took you more than a day!

 3. 5
  Thưởng vào: 29/5/15

  Giữ Liên Lạc Nhé

  30 messages posted. You must like it here!

 4. 5
  Thưởng vào: 27/4/15

  Có Người Thích Bạn

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 5. 1
  Thưởng vào: 19/4/15

  Trả Lời Đầu Tiên

  Post a message somewhere on the site to receive this.