Điểm thưởng dành cho demonquan

 1. 10
  Thưởng vào: 27/12/16

  Tiếp Tục Phong Độ Nhé !

  You've posted 150 messages. I hope this took you more than a day!

 2. 5
  Thưởng vào: 21/7/16

  Giữ Liên Lạc Nhé

  30 messages posted. You must like it here!

 3. 1
  Thưởng vào: 9/6/16

  Trả Lời Đầu Tiên

  Post a message somewhere on the site to receive this.