C

Bài viết trên hồ sơ Hoạt động mới nhất Các bài viết Giới thiệu

  • Gọi điện đến số ĐT trên web rồi làm sao trả tiền code ?
    DarkKnight
    DarkKnight
    bác gọi điện tới số hotline xin code, sau đó Admin sẽ nhắn lại mã code. Cầm cái code này tới chỗ massage, đưa cho tiếp tân và vào massage. Khi nào xuống thì tính tiền đúng với code đã mua
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…