Choixongzong's latest activity

  • C
    Choixongzong đã đăng chủ đề mới.
    ở sài gòn những mô hình a-á hầu như đã giải tán hết rồi, ko còn biết chổ chơi.! Nên em chuyển sang vũng tàu để góp gạo cho mấy em.! Xin...