DarkShadow's latest activity

  • DarkShadow
    DarkShadow đã đăng chủ đề mới.
    Chuyện là xong xuôi công việc thì check thấy cuối tuần Hoa Kiều có cosplay v.v.. nên đi trải nghiệm thử.. CSVC rất tốt và khác biệt...
Mở ảnh nền