Điểm thưởng dành cho FatBoy

 1. 10
  Thưởng vào: 7/5/19

  Tiếp Tục Phong Độ Nhé !

  You've posted 150 messages. I hope this took you more than a day!

 2. 20
  Thưởng vào: 1/4/19

  Can't Get Enough of Your Stuff

  Your content has been liked 250 times.

 3. 15
  Thưởng vào: 10/3/19

  Được Like Rất Nhiều

  Content you have posted has attracted 100 likes.

 4. 5
  Thưởng vào: 22/2/19

  Giữ Liên Lạc Nhé

  30 messages posted. You must like it here!

 5. 10
  Thưởng vào: 16/2/19

  Tôi Rất Thích Điều Này

  Your messages have been liked 25 times.

 6. 5
  Thưởng vào: 19/1/19

  Có Người Thích Bạn

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 7. 1
  Thưởng vào: 17/1/19

  Trả Lời Đầu Tiên

  Post a message somewhere on the site to receive this.