Hơn 600 vé Vip thái FREE với Tổng trị giá hơn 300 TRIỆU mừng tuyển Việt Nam Vô Địch | Nhận Ngay Code Massage Giảm Giá cực Hấp dẫn | Trao đổi kinh nghiệm tránh Sụp hầm khi đi massage |

Điểm thưởng dành cho Garryyau

 1. 15
  Thưởng vào: 12/6/19

  Addicted

  700 messages? Impressive!

 2. 20
  Thưởng vào: 7/5/19

  Can't Get Enough of Your Stuff

  Your content has been liked 250 times.

 3. 15
  Thưởng vào: 10/3/19

  Được Like Rất Nhiều

  Content you have posted has attracted 100 likes.

 4. 10
  Thưởng vào: 21/8/18

  Tiếp Tục Phong Độ Nhé !

  You've posted 150 messages. I hope this took you more than a day!

 5. 10
  Thưởng vào: 21/8/18

  Tôi Rất Thích Điều Này

  Your messages have been liked 25 times.

 6. 5
  Thưởng vào: 29/7/18

  Giữ Liên Lạc Nhé

  30 messages posted. You must like it here!

 7. 5
  Thưởng vào: 27/7/18

  Có Người Thích Bạn

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 8. 1
  Thưởng vào: 26/7/18

  Trả Lời Đầu Tiên

  Post a message somewhere on the site to receive this.