Mr Tú's latest activity

  • M
    Mr Tú đã trả lời vào chủ đề Tìm KTV Onsen ngoại cỡ vòng 1.
    Ngoài MINH LONG 08 ra các cao nhân còn có số nào khác tương tự không ạ ?
  • M
    Mr Tú đã đăng chủ đề mới.
    Có bác nào biết được em KTV có vòng 1 to tròn đẹp, ngoại cỡ không ạ? Đó giờ mình có biết và nghe tới 08 Minh Long. Ngoài bé ra, còn ai...