nhimxu

Sinh nhật
2/1/90 (Tuổi: 31)
Gender
Male

Chữ ký

Một trà, một rượu, một đàn bà
Ba cái lăng nhăng nó quấy ta.
Chừa được thứ nào hay thứ ấy,
Họa chăng chừa rượu với chừa trà !!

Following

Người theo dõi