Njja's latest activity

  • N
    Njja đã đăng chủ đề mới.
    Chào các anh em trong forum Xin Report số 1 của KB: Mình đi cơ sở này cũng gần 1 năm rồi, 1 tháng đi 1-2 lần. Thích ở chổ này là nv...