Điểm thưởng dành cho thanhphuong

 1. 15
  Thưởng vào: 15/7/17

  Được Like Rất Nhiều

  Content you have posted has attracted 100 likes.

 2. 10
  Thưởng vào: 17/4/17

  Tiếp Tục Phong Độ Nhé !

  You've posted 150 messages. I hope this took you more than a day!

 3. 10
  Thưởng vào: 19/2/17

  Tôi Rất Thích Điều Này

  Your messages have been liked 25 times.

 4. 5
  Thưởng vào: 17/9/16

  Giữ Liên Lạc Nhé

  30 messages posted. You must like it here!

 5. 5
  Thưởng vào: 8/9/16

  Có Người Thích Bạn

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 6. 1
  Thưởng vào: 2/9/16

  Trả Lời Đầu Tiên

  Post a message somewhere on the site to receive this.