Thính Sài Thành's latest activity

  • Thính Sài Thành
    Thính Sài Thành đã đăng chủ đề mới.
    đang long nhong trên trời , đạp mây xanh hôm nay xuống chơi, chợt thấy cái HAD này, rãnh rỗi nên quẹo vô thử lun , check nhẹ thấy có...
  • Thính Sài Thành
    Thính Sài Thành đã đăng chủ đề mới.
    đang ăn bún đậu ở Nguyễn Thượng Hiền chợt nhớ tới Minh Long, lên đây đọc thấy lấy code giảm 50% nên xách xe qua luôn cho tiện. Vô gặp ku...
Mở ảnh nền