Nội dung mới nhất bởi Tiểu Phàm

  1. Tiểu Phàm

    Lục Vân = Tiểu Phàm

    Chào các huynh đệ trong bang, Số là tại hạ đang dùng nick Lục Vân thì bất ngờ xảy ra sự cố cho nên tại hạ mạn phép đổi sang nick này, Tiểu Phàm. Huynh đệ có cần liên hệ hay trò chuyện đối thoại gì thì liên hệ nick này ha. Các huynh đệ là trưởng lão có thể nào tính lại cấp bậc cho tại hạ không...
Mở ảnh nền