Điểm thưởng dành cho Yamaham

 1. 15
  Thưởng vào: 10/1/20

  Được Like Rất Nhiều

  Content you have posted has attracted 100 likes.

 2. 10
  Thưởng vào: 10/10/19

  Tiếp Tục Phong Độ Nhé !

  You've posted 150 messages. I hope this took you more than a day!

 3. 5
  Thưởng vào: 16/5/19

  Giữ Liên Lạc Nhé

  30 messages posted. You must like it here!

 4. 10
  Thưởng vào: 3/4/19

  Tôi Rất Thích Điều Này

  Your messages have been liked 25 times.

 5. 5
  Thưởng vào: 22/12/18

  Có Người Thích Bạn

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 6. 1
  Thưởng vào: 22/12/18

  Trả Lời Đầu Tiên

  Post a message somewhere on the site to receive this.