Kết quả tìm kiếm

  1. conan1306

    báo cáo điệp vụ ngày 8/8 với số 17

    sorry bác Lục hôm nay mới rảnh làm bài report số là hôm 8/8 mình nhận được nhiệm vụ bác lục ngay lần xin đầu tiên quá háo hức mình xách xe vọt đến shangri la ngay vào đưa code và yêu cầu số 08 theo như nhiệm vụ thì được bé tiếp tân bảo là ở đây ko có số 08, bác Lục A Ka có nhầm ko nhỉ, thôi thì...
Mở ảnh nền