Kết quả tìm kiếm

  1. Chimerasi

    Số 12 - Chú chim nhỏ ríu rít và nhiệt tình ^_^ ^_^ !!!!!

    Sau bao ngày chờ đợi đã được mod @Lục A Ka tin tưởng giao cho điệp vụ đến với Dubai Q1, số được chỉ định lần này là KTV 12. Tan tầm về, mình chạy nhanh đến cơ sở, check code, thì locker bảo em 12 đang làm rồi. Anh chịu khó đợi 20 phút nhé. @[email protected] thôi thì cũng đành đợi chứ biết sao giờ...
Mở ảnh nền