Kết quả tìm kiếm

  1. Shin16

    Quận 10 Điệp vụ ngày 27/1 cùng bé 20 Minh Long

    Sau bao lần chăm chỉ đăng kí thì cuối cùng đã may mắn được bác Lục trao cho tấm vé thực hiện điệp vụ. Làm cái tiệc nhẹ cuối năm ở cty, uống vài lon cho có tinh thần thực hiện điệp vụ. Trước khi qua cũng không quên gọi lễ tân để book trước, gọi đến thì chỉ còn 2 bé đang rãnh, thế là book luôn bé...
Mở ảnh nền