Kết quả tìm kiếm

  1. A

    Trả bài em 39 DBBT tươi mơn mởn

    Lời đầu tiên là cảm ơn bác lục đã chiếu cố mà tin tưởng giao nhiệm vụ nhưng do bận quá nên trả rp chậm mấy ngày . Sau khi nhận được chiếu chi của bác lục thì tui đây nhanh chóng khăn gối lên đường sang chiến trường Dubai trong sự phấn khích . Gửi xe > thay dep > trình chiếu chỉ > Nhìn ipad để...
Mở ảnh nền