Kết quả tìm kiếm

  1. A Tăng

    19 Ánh Dương

    Cuối cùng thì cũng đã có dịp ghé thăm Ánh Dương và gặp gỡ pé 19. Nhưng tiếc cái lại là 19 mới chứ không phải 19 cũ đã từng xôn xao. Ấn tượng ban đầu của mình khi gặp pé là nhìn dễ thương, tin tin. Sơ qua body thì e nó có nói là giảm cân nhưng mình mới gặp lần đầu nên cũng không biết sao. Nhưng...
Mở ảnh nền