Kết quả tìm kiếm

  1. Noname1980

    Mùng 2 thất vọng tại TTD

    Tình hình là hôm qua 5h mùng 2 em và 2 thằng bạn đến TTD lần đầu tiên. Em gọi 16, 2 bạn e gọi 11 và 20. Đánh giá như sau : csvc khá tốt, sạch sẽ. kTV 16 : skill thì khá nhưng đấm bóp chưa dc 15p rồi thữ giãn luôn, tổng cộng chưa dc 30p đã kêu e ghi tiền tiếp bắt mình xuống => e đi TDK nó đấm đủ...
Mở ảnh nền