Kết quả tìm kiếm

  1. caubebutchi2020

    Người con gái ấm áp ...

    Tình hình là mới đi bên cơ sở này về nghe đồn chung chủ với luxury gò vấp ??? Do bên này mới mở nên cơ sở còn hơi thiếu nhân viên phải điều từ các chi nhánh khác qua , nhưng mà do có Ipad nên a em có thể chọn lựa thoải mái nhé , điểm trừ là khi muốn đi lại em cũ thì hơi khó , còn mỗi lần là mỗi...
Mở ảnh nền