Kết quả tìm kiếm

  1. Lưỡi dài sài gòn

    Quận 9 Tràn đầy cảm xúc với 35

    Đi nhậu xả stress với đám bạn, đứa nào cũng có 1 em. Tuổi thân đi về thì qua con đường quen thuộc khi wa cầu Phú Hữu. Mình rẽ vào con hẻm khó tìm của masteri 79. Cũng may nhờ thanh niêm vest lịch sự mình mới phát hiện ra. Chào hỏi nhiệt tình và chu đáo. Sau một hồi tư vấn thì mình mở yêu cầu...
Mở ảnh nền