Kết quả tìm kiếm

  1. cj20004

    điệp vũ 25/09 pataya

    cam bác 6 đa tài chợ cho e code 16:00 có mặt ơ pataya checkin code cá kiệu em lể tân nói có muốn úp vé lên osen không a , ok úp đi em zay cho e xin them 200k , pé lê tân : a ơi code a co ktv 10 nhân bưa nay pé off a có yêu cầu số khác khổng hay e chọn dum a :) cj: ok e chọn dùm a đi ngồi 1...
Mở ảnh nền