Kết quả tìm kiếm

  1. T

    3/3 quá thất vọng

    Mình mua vé 400k supper vip thái vậy mà lại đưa mình vào phòng vip 200k . Ý là sao đây thà nói từ đầu là hết phòng . Làm ăn vậy là dao ??? Đối với mình nhiu đó không đáng . Ngồi chờ cũng được . Mình hỏi sao chưa có phòng looker bảo đợi chút có phòng e đổi cho a mà tới khi mình xong xuất vẩn chưa...
  2. T

    RP P.A Relax

    Chiều chủ nhật buồn......... đi vòng vòng không biết đi đâu sực nhớ có code của @Như Quỳnh liền chạy 1 mạch tới P.A Relax. Ấn tượng đầu tiên rất đông xe và nhìn mới tinh khác so với Phương Anh lúc trước. Tiếp tân cũng nhiệt tình giới thiệu 3 loại phòng . Mình chọn supper vip Nhật 150k ( có code...
Mở ảnh nền