Kết quả tìm kiếm

  1. o2cocon

    RP PLT 2 - Ngon - Bổ - Rẻ - Phê - Mệt - Giá Ok cho AE

    RP Ngắn gọn thôi AE nhé. CSVC hơi cũ Đi ngày lành nên có 1 mình mình (WTF???) Tic: Mua vé mời 80 90k gì đấy bên chỗ ết min Tip: 200k cho em nó - 20k cho locker (Random số 17) SER: Ngon - Mệt khỏe đều ngon. V1: Ổn - Cam lai quýt - Bóp sướng V2: Ngon V3: Ngon V4: Ngon vãi lều :mad: Sao rau cỏ ko...
Mở ảnh nền