Kết quả tìm kiếm

  1. COUHP

    Report cuối tuần

    T7 máu chảy về tim. Thế là xách con ngựa sắt lang thang qua Tô Ký. Do dịch Covid, phải làm thủ tục khám phá thân thể khách (đo nhiệt độ, rửa tay) --> Trình code Giảm giá ---> Book vé Onsen 1--> Lên phòng Bạn locker vẫn vui vẻ, lịch sự, hướng dẫn sơ bộ và bậc xông hơi. Một lúc sau, KTV vào...
Mở ảnh nền