Kết quả tìm kiếm

  1. V

    Quận 8 -Bé Miu 99

    -Nay gặp lại ae đồng nghiệp cũ,kéo nhau đi nhậu 1 chập tơi bời r chuyện gì đến cũng đến.. -Lên lễ tân tư vấn các kiểu abc và giá vé,nch nhẹ nhàng vui vẻ ( lễ tân có tâm ghê,tư vấn từ a-z) .. Thôi lỡ r múc luôn VIP thái 500k -Lên phòng , xông ướt xông khô các kiểu,ngồi 5ph chạy ra như con chuột...
Mở ảnh nền