Kết quả tìm kiếm

  1. vincent.hoang

    Quận 3 Anh đã chọn lên thiên đàng ngồi sofa [33]

    Lời đầu cho phép chào các đồng chí, đồng bào, đồng râm, đồng đội. Chuyên là hôm rồi mình vừa đi tiếp khách hàng cũng có tí men nên ghé vào Tokyo tìm tiên nữ. Mình và bạn mình đi, nó cho mình 3 số để gọi và hôm đó chắc thằng ku đậu xe đèn đỏ nhiều nên gọi 3 số mà 2 OFF, 1 Vừa về! Thôi thì Ramdom...