Kết quả tìm kiếm

  1. Tue Lam

    Quận Bình Tân Bé Thy 09 Dubai Bình Tân ấm áp

    Chuyện là tối hôm trước mình có gé DBBT chơi ! Không biêt xui sao mình vào 22:30 tối mà lúc tắm còn bị cúp nước nóng . Xông hơi xong đợi người khô nước bé Thy dắt mình vào tắm , bước chân vô bồn nước hơi lạnh làm mình giật cả mình ( vì là gần 11h khuya nên lạnh kk) . Em thấy vậy cũng nhẹ nhàng...