Kết quả tìm kiếm

  1. ngheomahamvui

    Massage Tô Châu HappyLife

    Xin phép Ad cho em rp lại chỗ này Tô Châu Happylife có 3 loại vé: Vip - 300k - 60' Vip Thái - 500k - 90' Sup Thái - 700k (2 pé) - 90' phòng Vip thường thì nhỏ hơn Vip Thái 1 tí, nhưng cách bài trí cũng tựa tựa nhau, có bồn tắm, phòng xông ướt, Vip Thái có thêm xông khô...2 bên giường có rèn được...