Kết quả tìm kiếm

  1. angle

    code event. viết liền cho nóng

    Nhận code từ dory. xách con xe chạy qua Dubai.nghe a bựa nói có 28. đang định chọn thì có a Mập nào đó vô chọn 28.đành xem ipad. và mình chọn số 20. vì hợp nhãn..Lên phòng xông hơi. phải nói lâu rồi ko đi. nay xông 1 phát 10p.ta nói nó đã quá đã.Bước ra ngồi sẵn ngoài ghế là 1 bé nhỏ nhắn xinh...