Kết quả tìm kiếm

  1. Q

    Ngày quay lại Đồng Khánh

    Xin chào các anh em. Đây là bài đăng đầu tiên nên xin anh em chém nhẹ :)) Lâu rồi em mới ghé lại Đồng Khánh dù trước đây em từng là khách quen, đi từ chủ cũ lắc cũ lơ đến bây giờ. Thế nào mà hôm nay trời đẹp quá nên thôi vừa mới công tác về cái tạt vào tiệm luôn. Sau các màn chào hỏi sơ bộ dưới...