Kết quả tìm kiếm

  1. C

    Cảm ơn thằng bạn - 52 Đại Nam

    -cũng như mọi ngày làm việc xong , thằng bạn thân rủ tối đi lai rai tí thấy người cũng hơi mệt 1 tý thằng bạn rủ đi massage cho thoải mái không , mình trả lời đi thì đi chứ sợ gì " nói xong nó móc đt ra gọi cho a nào đó để mua vé " nó nói đi Đại Nam cho bạn mở rộng tầm mắt nha - mình nói ok...