Kết quả tìm kiếm

  1. C

    Tân Thủ Đô 2 không còn như xưa

    Chào ae trên diễn đàn, lâu rôi mình kg đi massa nên vừa đi lại TTD2 - 97A Ng Duy Dương xem thế nào vì dù sao cũng mang hơi hám TTD 1. Tuy nhiên thất vọng toàn tập các bác ah, vé phòng thường (mình đi ) trọn gói 450k (tic 150 + tip 300). Nếui Vip 1 là 1tr2 (tic 500 + tip 700) mặc định là thế...