Kết quả tìm kiếm

  1. thanh vu đe

    Quận Gò Vấp Sài Gòn mơ mộng với KTV 56 Adam

    Tuần rồi vào Sài Gòn công tác vô tình ghé Adam gặp bé 56 chiều khách.Check nhẹ vé thái xem dịch vụ thế nào. Nay mới có time review nhẹ cho ae tham khảo. - Lên phòng bé đã ngồi chờ sẵn mở cửa niềm nở chào nhiệt tình mời mình ngồi xuống uống nước thay đồ chu đáo từng chi tiết . - Xông hơi xong ra...