Kết quả tìm kiếm

  1. N

    Về massase ở khách sạn SL Rạch Giá.

    Hiện tại ở Rạch Giá đây là nơi có CSVT ổn nhất cho nên giá cả cũng khá kén khách. Mình thu nhập không cao nên chỉ mới dám ghé 1 lần mặc dù từ nhà chạy xe 3p là tới :) Đây có 2 loại vé 300k và 500k nhưng mình chưa đi gói 500k (tip 500k nữa là 1 củ tròn). Trên đây đã có mem nào lui tới nhiều chưa...
  2. N

    về massage Style ở khách sạn SL Rạch Giá.

    Hiện tại ở Rạch Giá đây là nơi có CSVC ổn nhất cho nên giá cả cũng khá kén khách. Mình thu nhập không cao nên chỉ mới dám ghé 1 lần mặc dù từ nhà chạy xe 3p là tới :) Đây có 2 loại vé 300k và 500k nhưng mình chưa đi gói 500k (tip 500k nữa là 1 củ tròn). Trên đây đã có mem nào lui tới nhiều chưa...
Mở ảnh nền