Kết quả tìm kiếm

  1. Trâu điên

    Cà Phê Rp cafe ôm Trở Lại ở PTH Q8

    Hôm nay có ghé quán này để tìm hơi ấm bình sữa, mình cũng ghé 3 4 lần rồi mọi chuyện vẫn êm đẹp. Nhưng hôm nay, đang ngồi với một bé rất trẻ thì bé xin mình mời bé 1 ly nước, mình cũng ok vì mấy lần trước cững vậy. Vấn đề là một lát bé nói với mình là đã hết suất, một suất là 30p muốn em ngồi...
  2. Trâu điên

    Xin hỏi massage nào tuyệt vời?

    Cho mình hỏi có cơ sở massage nào có tắm tiên, 69, CIA, dọn WC, ktv nude 100% hoặc có dịch vụ đặc biệt hơn không? Xin đa tạ!
Mở ảnh nền