Kết quả tìm kiếm

  1. F

    Quận 1 Sụp hầm hay là sui??

    Hoàn cảnh: 12h trưa nay, tan ca Chợt thấy tren Dubai Tân Định có KM giảm 50% giá vé. Tui nhanh trí gọi ngay số Dubai Tân Định để sét úp pé 18. nhưng ko thấy bắt máy thế là tui gọi cho quản lý Tùng book số 18. sau 1 hồi check thì a Tùng có xác nhận với tui pé 18 12h40. Thế là tui dịch chuyển tức...
Mở ảnh nền