bac ninh

  1. Cắc Cùm Cum

    Khác Massage Diamond Bắc Ninh (lần đầu đi massage)

    Ta nói cái gì cũng phải có lần đầu, sau vài tháng công tác ngoài BN, quay tay riết cũng chán, mà chẹt chọt thì cảm thấy công nghiệp quá, cứ vội vội vàng vàng vì bình thường mình đầy đủ thủ tục cũng phải quần nhau hơn 45p, mà cái kiểu hối hối là em mất hứng lắm. Em thì chưa đi massage mệt bao...