lời khuyên

  1. joojaanee

    Hỏi đáp Kinh nghiệm cho tân binh

    Cho đệ xin phép hỏi mấy huynh chút kinh nghiệm cuộc đời với: B11 1. Đối với 1 thằng mới bước vô đời thì nên đi cái massage này hay đi check hàng sẽ tốt hơn vậy? 2. Kinh nghiệm đế tránh sụp hầm khi massage (và khi check hàng nếu được luôn ạ). 3. Mấy huynh có kiến thức hoặc có web nào về phòng...