quy nhơn

  1. T

    Khác Bình Định: 1 Lần Làm Vua (99 Ỷ Lan)

    Chào chúng mày, mới có dịp vào quy nhơn nghe có quán mới nên phi qua check thử xem ntn. Sơ bộ cảm nhận ban đầu khi vào quán thì dễ tìm , quán nhìn còn mới nhưng lên phòng phải đi thang bộ ( điểm trừ) Khi vào lễ tân thì ko thấy tư vấn gì nhiều. Quán có 4 gói tao chọn gói 1,5 củ ( đã bao gồm vé và...