Cho mình hỏi các pro có ai đi Zen spa Trần Hưng Đạo chưa?xin cho ít kinh nghiệm.