Đê Mê Bé KTV 01

Lượt xem: 1,997

tri2020

Bé Chưa Biết Gì
29/5/20
2
0
32
Lần đầu trải nghiệm ms tại Ozawa.
Mình đi vé thái, random.
Bước vào là bé nhỏ nhắn, dễ thương. Bé nói chuyện nhẹ nhàng, chiều khách
Ms có kỹ thuật, nhất là thổi lỗ tai, liếm nhè nhẹ, phê lắm AE
Đầy đủ các bài ms thái, v1 chắc, tròn, đẹp
Nhắc lại vẫn còn phê
Ra về hài lòng nhớ mãi. Sẽ gặp lại bé 01
 

tri2020

Bé Chưa Biết Gì
29/5/20
2
0
32
Mình kém văn vẻ
Nội chung Em chiều khách, ms bài bản đấy đủ
 
Mở ảnh nền