[Event] Dự đoán trận Việt Nam - Malaysia ngày 10/10/2019

Lượt xem: 4,211

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

romano

Binh Nhì
Nhập Môn Massage
27/7/17
Chủ đề
14
191
18
33
Kim Cương
0
Game point
0
Việt Nam 2-0 Malaysia- cơ sở đăng ký là Ánh Dương
 

TonyTu

Tập Sự
Bé Chưa Biết Gì
9/10/19
Chủ đề
0
5
0
41
Kim Cương
0
Game point
0
Việt Nam 2 - 1 Malaysia - cơ sở đăng ký là Pattaya
 

Satria2000

Binh Nhì
Nhập Môn Massage
8/8/16
Chủ đề
11
193
26
31
Kim Cương
0
Game point
0
Việt Nam 3 - 1 Malaysia - cơ sở đăng ký massage Kim Huy
 

hamhochoi01

Tập Sự
Bé Tập Massage
4/7/19
Chủ đề
8
38
13
38
Kim Cương
0
Game point
0
Việt Nam 2-0 Malaysia- cơ sở đăng ký là Ánh Dương gò vấp
 

vosidao

Tập Sự
Bé Thích Massage
22/3/16
Chủ đề
8
63
21
Kim Cương
0
Game point
0
Việt Nam 0 - 1 Malaysia , cơ sở đăng ký MS Kim Huy
 

Phuongso77

Binh Nhì
Luyện Khí Massage
23/6/18
Chủ đề
10
243
31
Kim Cương
0
Game point
0
Việt Nam 1-0 Malaysia - cơ sở đăng ký Ozawa
 

Tomy102

Tập Sự
Nhập Môn Massage
2/6/19
Chủ đề
4
113
11
42
Kim Cương
0
Game point
0
Việt Nam 3-1 Malaysia - cơ sở đăng ký Shangrila GV
 

vuluky

Binh Nhì
Bé Thích Massage
13/11/18
Chủ đề
18
99
30
32
Kim Cương
0
Game point
0
Việt Nam 1 - 0 Malaysia - cơ sở đăng ký là Shangri - la GV
 

deedee123

Binh Nhì
Luyện Khí Massage
8/8/19
Chủ đề
10
210
64
Kim Cương
0
Game point
0
Việt Nam 1 - 1 Malaysia - cơ sở đăng ký là Kim Huy
 

Thichdibay

Tập Sự
Bé Tập Massage
10/8/18
Chủ đề
0
36
0
36
Kim Cương
0
Game point
0
Việt nam 3-0 malaysia, cơ sở đăng kí là massage kim huy.
 

Alexxio

Tập Sự
Tài Tử Xếp Hình
18/6/19
Chủ đề
3
162
14
Kim Cương
0
Game point
0
Việt Nam 2-0 Malaysia - cơ sở đăng ký là Kim Huy
 

760211

Tập Sự
Nhập Môn Massage
13/4/18
Chủ đề
2
143
5
34
Kim Cương
0
Game point
0
Việt Nam 3-2 Malaysia- cơ sở đăng ký là P.A Relax
 

Lão Tôn

Binh Nhì
Luyện Khí Massage
16/8/18
Chủ đề
12
289
47
62
Kim Cương
0
Game point
0
Việt Nam 3-1 Malaysia- cơ sở đăng ký là P.A Relax
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Mở ảnh nền