Hỏi massage Dung Spa khu Đề Thám Q1

Lượt xem: 986

massageVIP

Binh Nhì
Luyện Khí Massage
28/9/13
Chủ đề
15
211
9
Kim Cương
0
Game point
0
Trước dịch mình hay đi bên Dung Spa đường Đề Thám Q1. Sau dịch ghé thì cơ sở đã đóng cửa và dọn đi dâu hay dẹp rồi ^^. Mình xin tìm thông tin về cơ sở này ? Đa tạ...
 

tanthanhle

Binh Nhất
Luyện Khí Massage
26/9/15
Chủ đề
31
337
323
51
Kim Cương
0
Game point
0
Dung Spa trước còn 1 cs nữa ở Đông Du Q1 và Victory Võ Văn Tần cũng là của Dung Spa, kg biết bây giờ thế nào
 

NewbieAllTime

Tập Sự
Bé Chưa Biết Gì
21/9/22
Chủ đề
0
6
3
Kim Cương
0
Game point
0
Trước dịch mình hay đi bên Dung Spa đường Đề Thám Q1. Sau dịch ghé thì cơ sở đã đóng cửa và dọn đi dâu hay dẹp rồi ^^. Mình xin tìm thông tin về cơ sở này ? Đa tạ...
qua cơ sở 1 ở ks Thắng Lợi (Victory) ngay ngã 4 v.v.tần - nam kỳ đó bác
 
Mở ảnh nền