hotel massage Phương Nam đường 3/2, Q11.

Lượt xem: 3,488

DrGreyman

Tập Sự
Bé Chưa Biết Gì
15/8/22
Chủ đề
2
8
8
0 ₿
Cuối tuần đi chơi qua Q11 thì để ý thấy ks massage này, nhìn bên ngoài csvc có vẻ hơi cũ, có ae nào trải nghiệm chưa ạ ?
nằm gần phòng khám đa khoa Đại Phước, cách mấy căn thì phải.
 
0888882663