Massage Bảo Lộc

Lượt xem: 41,211

galaxy_ak

Tập Sự
Bé Chưa Biết Gì
2/6/16
Chủ đề
1
2
4
32
Kim Cương
0
Game point
0
Mình hay đi công tác Bảo Lộc, Mình biết 1 địa điểm MS tới Z cho anh Em
Tên: Khách sạn....(...là tên của thành phố)
Em: không có trẻ nha đa số toàn 26-29t
Giá vé: tic 100, tip 400/s; 2s 800
CSVC: 4d
Em út: 5d
Ser: tới Z thì không biết nên cho bao nhiêu
Anh em nào cần hướng dẫn thì cứ rep ở dưới nhé
 

Giangvanthanh

Tập Sự
Bé Chưa Biết Gì
4/10/16
Chủ đề
0
1
0
27
Kim Cương
0
Game point
0
Mình hay đi công tác Bảo Lộc, Mình biết 1 địa điểm MS tới Z cho anh Em
Tên: Khách sạn....(...là tên của thành phố)
Em: không có trẻ nha đa số toàn 26-29t
Giá vé: tic 100, tip 400/s; 2s 800
CSVC: 4d
Em út: 5d
Ser: tới Z thì không biết nên cho bao nhiêu
Anh em nào cần hướng dẫn thì cứ rep ở dưới nhé
Xin chỉ huynh chỉ giáo
 

luxife

Tập Sự
Bé Thích Massage
10/11/17
Chủ đề
1
74
2
Kim Cương
0
Game point
0
Bac share cho em với nhé. thanks
 

Micheal

Tập Sự
Bé Chưa Biết Gì
15/1/18
Chủ đề
1
2
0
28
Kim Cương
0
Game point
0
Mình hay đi công tác Bảo Lộc, Mình biết 1 địa điểm MS tới Z cho anh Em
Tên: Khách sạn....(...là tên của thành phố)
Em: không có trẻ nha đa số toàn 26-29t
Giá vé: tic 100, tip 400/s; 2s 800
CSVC: 4d
Em út: 5d
Ser: tới Z thì không biết nên cho bao nhiêu
Anh em nào cần hướng dẫn thì cứ rep ở dưới nhé
Cho xin ít thông tin đi đại ca
 

dambri

Tập Sự
Bé Chưa Biết Gì
30/1/18
Chủ đề
1
2
1
33
Kim Cương
0
Game point
0
Massage này khá dành cho bạn nào thích xoạc,ở đó xoạc là chính , đấm bóp chán òm , năm trước mình đi xoạc 400k . em út thì hên xui nói chung ko được trẻ đẹp, tên khách san trùng tên thành phố các bác gõ google là biết liền à.
 

Doanh Nhân

Tập Sự
Bé Chưa Biết Gì
14/2/18
Chủ đề
0
1
0
23
Kim Cương
0
Game point
0
Massage này khá dành cho bạn nào thích xoạc,ở đó xoạc là chính , đấm bóp chán òm , năm trước mình đi xoạc 400k . em út thì hên xui nói chung ko được trẻ đẹp, tên khách san trùng tên thành phố các bác gõ google là biết liền à.
 

Hatran

Tập Sự
Bé Chưa Biết Gì
20/2/18
Chủ đề
0
1
0
44
Kim Cương
0
Game point
0
Mình hay đi công tác Bảo Lộc, Mình biết 1 địa điểm MS tới Z cho anh Em
Tên: Khách sạn....(...là tên của thành phố)
Em: không có trẻ nha đa số toàn 26-29t
Giá vé: tic 100, tip 400/s; 2s 800
CSVC: 4d
Em út: 5d
Ser: tới Z thì không biết nên cho bao nhiêu
Anh em nào cần hướng dẫn thì cứ rep ở dưới nhé
Cho xin đįa chi di ad
 

Bang Bang

Tập Sự
Bé Chưa Biết Gì
7/10/20
Chủ đề
0
1
0
Kim Cương
0
Game point
0
Mình hay đi công tác Bảo Lộc, Mình biết 1 địa điểm MS tới Z cho anh Em
Tên: Khách sạn....(...là tên của thành phố)
Em: không có trẻ nha đa số toàn 26-29t
Giá vé: tic 100, tip 400/s; 2s 800
CSVC: 4d
Em út: 5d
Ser: tới Z thì không biết nên cho bao nhiêu
Anh em nào cần hướng dẫn thì cứ rep ở dưới nhé
 

Vietv5

Tập Sự
Bé Chưa Biết Gì
26/12/21
Chủ đề
0
1
0
Kim Cương
0
Game point
0
Mình hay đi công tác Bảo Lộc, Mình biết 1 địa điểm MS tới Z cho anh Em
Tên: Khách sạn....(...là tên của thành phố)
Em: không có trẻ nha đa số toàn 26-29t
Giá vé: tic 100, tip 400/s; 2s 800
CSVC: 4d
Em út: 5d
Ser: tới Z thì không biết nên cho bao nhiêu
Anh em nào cần hướng dẫn thì cứ rep ở dưới nhé
Alo mik cần hd vs khach san
 
Mở ảnh nền