Massage YHCT Q5 đổi dàn KTV mới

Lượt xem: 109,191

kingsnap

Bé Tập Massage
4/3/17
38
10
28
Chỗ mới cũng ok đó mấy bác, mặc dù giá vé có tăng lên nhưng e nghe ktv nói có thời điểm full 13 phòng (10 phòng thường và 3 phòng vip, lấy phòng vip làm phòng thường luôn), lúc còn đi bên kia (e hay đi chiều t7 và chủ nhật) cũng chưa thấy full phòng bao giờ, có thể do 1 vài yếu tố chỗ mới sửa sang ok hơn, đường 1 chiều bên phải kinh doanh tốt hơn. Ở đây e thấy mấy bác đứng tuổi đi nhiều lần lắm, có bác hầu như ngày nào cũng đi thành mối ruột luôn, e thì kinh tế ko cho phép nên lâu mới ghé, nay e xin đánh giá sơ bộ 1 vài số e đi chỗ mới sau hơn 4 tháng hoạt động:
- 1 vài ktv cũ đã nghĩ luôn hoặc tách qua bên q6 làm hay góp vốn mở riêng gì đó e cũng ko rành.
- 1 vài người cũ nghĩ đầu năm vô lại và đã đổi số vd như Trang trước số 1 cũ nay là số 17 mới, hồi còn số 1 cũ e cũng hay đi, đánh giá là teen face xinh sn 2k skill hj bt, qua chỗ mới số 17 e chưa đi lại.
- Số 6 (Dxxx) mới vô 4 tháng là người quen của số 7, massa khỏe e đánh giá là ok, đấm bóp rất có lực, có bj
- Số 7 (Hxxx) nay có skill mới là mấy bác quỳ xuống rồi mb dùng đầu gối kẹp vào xúc xích để sóc lọ
- Số 20 (Txxx) e này chắc tuổi cũng 25,26 gì đấy, có skill kiến bò quanh mông và thổi lỗ đít
- Số 25 mới (Hxx) teen, skill bt, mấy bác thích vú hồng thì cứ gọi
Tic 120, tip 250, giữ xe 10k
 

biến thái mau ra

Bé Thích Massage
10/10/16
89
6
22
Chỗ mới cũng ok đó mấy bác, mặc dù giá vé có tăng lên nhưng e nghe ktv nói có thời điểm full 13 phòng (10 phòng thường và 3 phòng vip, lấy phòng vip làm phòng thường luôn), lúc còn đi bên kia (e hay đi chiều t7 và chủ nhật) cũng chưa thấy full phòng bao giờ, có thể do 1 vài yếu tố chỗ mới sửa sang ok hơn, đường 1 chiều bên phải kinh doanh tốt hơn. Ở đây e thấy mấy bác đứng tuổi đi nhiều lần lắm, có bác hầu như ngày nào cũng đi thành mối ruột luôn, e thì kinh tế ko cho phép nên lâu mới ghé, nay e xin đánh giá sơ bộ 1 vài số e đi chỗ mới sau hơn 4 tháng hoạt động:
- 1 vài ktv cũ đã nghĩ luôn hoặc tách qua bên q6 làm hay góp vốn mở riêng gì đó e cũng ko rành.
- 1 vài người cũ nghĩ đầu năm vô lại và đã đổi số vd như Trang trước số 1 cũ nay là số 17 mới, hồi còn số 1 cũ e cũng hay đi, đánh giá là teen face xinh sn 2k skill hj bt, qua chỗ mới số 17 e chưa đi lại.
- Số 6 (Dxxx) mới vô 4 tháng là người quen của số 7, massa khỏe e đánh giá là ok, đấm bóp rất có lực, có bj
- Số 7 (Hxxx) nay có skill mới là mấy bác quỳ xuống rồi mb dùng đầu gối kẹp vào xúc xích để sóc lọ
- Số 20 (Txxx) e này chắc tuổi cũng 25,26 gì đấy, có skill kiến bò quanh mông và thổi lỗ đít
- Số 25 mới (Hxx) teen, skill bt, mấy bác thích vú hồng thì cứ gọi
Tic 120, tip 250, giữ xe 10k
Vẫn ở địa chỉ cũ hả bạn
 

Xuân Tùng

Bé Thích Massage
5/7/19
58
2
32
Chỗ mới cũng ok đó mấy bác, mặc dù giá vé có tăng lên nhưng e nghe ktv nói có thời điểm full 13 phòng (10 phòng thường và 3 phòng vip, lấy phòng vip làm phòng thường luôn), lúc còn đi bên kia (e hay đi chiều t7 và chủ nhật) cũng chưa thấy full phòng bao giờ, có thể do 1 vài yếu tố chỗ mới sửa sang ok hơn, đường 1 chiều bên phải kinh doanh tốt hơn. Ở đây e thấy mấy bác đứng tuổi đi nhiều lần lắm, có bác hầu như ngày nào cũng đi thành mối ruột luôn, e thì kinh tế ko cho phép nên lâu mới ghé, nay e xin đánh giá sơ bộ 1 vài số e đi chỗ mới sau hơn 4 tháng hoạt động:
- 1 vài ktv cũ đã nghĩ luôn hoặc tách qua bên q6 làm hay góp vốn mở riêng gì đó e cũng ko rành.
- 1 vài người cũ nghĩ đầu năm vô lại và đã đổi số vd như Trang trước số 1 cũ nay là số 17 mới, hồi còn số 1 cũ e cũng hay đi, đánh giá là teen face xinh sn 2k skill hj bt, qua chỗ mới số 17 e chưa đi lại.
- Số 6 (Dxxx) mới vô 4 tháng là người quen của số 7, massa khỏe e đánh giá là ok, đấm bóp rất có lực, có bj
- Số 7 (Hxxx) nay có skill mới là mấy bác quỳ xuống rồi mb dùng đầu gối kẹp vào xúc xích để sóc lọ
- Số 20 (Txxx) e này chắc tuổi cũng 25,26 gì đấy, có skill kiến bò quanh mông và thổi lỗ đít
- Số 25 mới (Hxx) teen, skill bt, mấy bác thích vú hồng thì cứ gọi
Tic 120, tip 250, giữ xe 10k
Số 6 Bj thì tip bao nhiu bác
 
Mở ảnh nền