Nơi Massage thái nào được xem là matxa Vua

Lượt xem: 14,138

matxadao

Binh Nhì
Bé Tập Massage
4/2/19
Chủ đề
13
25
16
38
Kim Cương
0
Dạo này trải nghiệm rất nhiều massage Thái. Nay lập topic này có gì a e đánh giá từng cơ sở xem xét coi số đào em nào đẹp và nơi nào được xem là massage vua. A e cho vài cái đánh giá để a e tận hưởng cám giác vua đúng nghĩa nhé
 

Graham

Binh Nhất
Luyện Khí Massage
1/5/17
Chủ đề
20
263
182
Kim Cương
0
Dạo này trải nghiệm rất nhiều massage Thái. Nay lập topic này có gì a e đánh giá từng cơ sở xem xét coi số đào em nào đẹp và nơi nào được xem là massage vua. A e cho vài cái đánh giá để a e tận hưởng cám giác vua đúng nghĩa nhé
Bác nên cho thêm tiêu chí ví dụ như thế nào là vua thì mới được
 

Dao Nhỏ

Binh Nhì
Luyện Khí Massage
29/1/19
Chủ đề
14
243
297
Kim Cương
0
Dạo này trải nghiệm rất nhiều massage Thái. Nay lập topic này có gì a e đánh giá từng cơ sở xem xét coi số đào em nào đẹp và nơi nào được xem là massage vua. A e cho vài cái đánh giá để a e tận hưởng cám giác vua đúng nghĩa nhé
Quan trọng tiêu chí của bác là gì :)
 

TonTon

Tập Sự
Bé Thích Massage
16/9/18
Chủ đề
5
85
36
Kim Cương
0
qua Thái đi là chất nhất bác ạ :))
 
Mở ảnh nền