Nơi Massage thái nào được xem là matxa Vua

Lượt xem: 13,737

matxadao

Bé Tập Massage
4/2/19
26
17
38
Dạo này trải nghiệm rất nhiều massage Thái. Nay lập topic này có gì a e đánh giá từng cơ sở xem xét coi số đào em nào đẹp và nơi nào được xem là massage vua. A e cho vài cái đánh giá để a e tận hưởng cám giác vua đúng nghĩa nhé
 

Graham

Luyện Khí Massage
1/5/17
254
182
Dạo này trải nghiệm rất nhiều massage Thái. Nay lập topic này có gì a e đánh giá từng cơ sở xem xét coi số đào em nào đẹp và nơi nào được xem là massage vua. A e cho vài cái đánh giá để a e tận hưởng cám giác vua đúng nghĩa nhé
Bác nên cho thêm tiêu chí ví dụ như thế nào là vua thì mới được
 

Dao Nhỏ

Luyện Khí Massage
29/1/19
275
350
Dạo này trải nghiệm rất nhiều massage Thái. Nay lập topic này có gì a e đánh giá từng cơ sở xem xét coi số đào em nào đẹp và nơi nào được xem là massage vua. A e cho vài cái đánh giá để a e tận hưởng cám giác vua đúng nghĩa nhé
Quan trọng tiêu chí của bác là gì :)
 
Mở ảnh nền